top of page

TOTUL DESPRE 

Onorarii

CADRU LEGAL

Potrivit art. 30 din Legea 51/1995 privind exercitarea profesiei de avocat, „Pentru activitatea sa profesională avocatul are dreptul la onorariu și la acoperirea tuturor cheltuielilor făcute în interesul procesual al clientului său.” De asemena, potrivit asrt. 128 din Statutul profesiei de avocat „Onorariile se stabilesc liber între client și avocat, in limitele legii si ale prezentului Statut”. 


Onorariile percepute de către CIA Andreea Stanescu pentru realizarea activităților juridice solicitate de către client, precum si modul de plata a acestora se stabilesc în functie de fiecare speță in parte, existand insa criterii strict determinate in stabilea acestor si pot îmbrăca mai multe forme, in functie de optiunile si necesitatile clientului. 

CRITERII DE STABILIRE A ONORARIILOR

 • prin raportare la dificultatea, amploarea sau durata cazului. 

 • timpul şi volumul de muncă solicitată pentru executarea mandatului primit sau a activităţii cerute de client; 

 • natura, noutatea şi dificultatea cazului; 

 • importanţa intereselor în cauză; 

 • împrejurarea că acceptarea mandatului acordat de client îl împiedică pe avocat să accepte un alt mandat din partea unei alte persoane, dacă această împrejurare poate fi constatată de client fără investigaţii suplimentare; 

 • notorietatea, titlurile, vechimea în muncă, experienţa, reputaţia şi specializarea avocatului; 

 • conlucrarea cu experţi sau alţi specialişti, impusă de natura, obiectul, complexitatea şi dificultatea cazului; 

 • avantajele şi rezultatele obţinute pentru profitul clientului ca urmare a muncii depuse de avocat; 

 • situaţia financiară a clientului; 

 • constrângerile de timp în care avocatul este obligat de împrejurările cauzei să acţioneze pentru a asigura servicii legale performante. 

TIPURI DE ONORARII

 1. onorarii orare

 2. onorarii fixe (forfetare)

 3. onorarii de succes

 4. onorarii formate din combinarea criteriilor prevăzute la puntele 1. - 3.

Onorariul orar este stabilit pe ora de lucru, respectiv o sumă fixă de unităţi monetare cuvenită avocatului pentru fiecare oră de servicii profesionale pe care le prestează clientului. Acest tip de onorariu se practica în mod special pentru activitatile de consultanță, întocmire/revizuire documente, asistare si reprezentare a partilor in cadrul diverselor relatii cu institutii de drept public/privat si mai putin in cadrul activitatilor litigioase, unde timpul este mai greu de estimat de catre avocat. 

Onorariul fix (forfetar) constă într-o sumă fixă cuvenită avocatului pentru un serviciu profesional sau pentru categorii de astfel de servicii profesionale pe care îl prestează ori, după caz, le prestează clientului.  

Onorariul orar şi fix (forfetar) se datorează avocatului indiferent de rezultatul obţinut prin prestarea serviciilor profesionale. 

Avocatul poate să primească de la un client onorarii periodice, inclusiv sub formă forfetară, acestea îmbracand in mod constanta in cadrul Cabinetului nostru forma unor contracte de abonament. 

Avocatul are dreptul ca în completarea onorariului fixat să solicite şi să obţină şi un onorariu de succes, cu titlu complementar, în funcţie de rezultat sau de serviciul furnizat. Onorariul de succes constă într-o sumă fixă sau variabilă stabilită pentru atingerea de către avocat a unui anumit rezultat. Onorariul de succes poate fi convenit împreună cu onorariul orar sau fix. 

bottom of page