top of page

DOMENIU DE EXPERTIZĂ

judecatori-darte-mic.jpg

Drept Administrativ

ACTIVITĂȚILE NOASTRE ÎN MATERIE DE DREPT ADMINISTRATIV

  • acordarea de consultanta juridica in ceea ce priveste relatiile clientilor cu diverse autotitati publice centrale/locale,  redactarea si transmiterea de notificari, plangeri prealabile,cereri, adrese memorii catre diverse institutii ale autoritatii publice centrale si locale, legate de interpretarea dispozitiilor legale si  corecta aplicare a acestora; asistarea si reprezentarea clientilor in relatiile cu aceste institutii.

  • formularea cererilor în temeiul Legii nr. 554/2004 a Contenciosului Administrativ (plangeri prealabile, suspendarea efectelor actelor administrative, anularea acte administrative); 
    contestatii privind suspendarea sau anularea actelor administrative fiscale. 

  • Reprezentare şi asistare juridică a contribuabilului în faza de executare silită a creanţelor fiscale. 

  • dosare având ca obiect evaluarea averilor, precum și regimul juridic al incompatibilităților și conflictelor de interese prevăzute de dispozițiile Legii nr. 176/2010 privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice. 

bottom of page