top of page

DOMENIU DE EXPERTIZĂ

oameni-trepte-mic.jpg

Drept Civil

ACTIVITĂȚILE NOASTRE ÎN MATERIE DE DREPT CIVIL

  • redactarea contractelor civile, precum și analize juridice legate de oportunitatea semnării acestora (opinii legale, rapoarte due diligence), 

  • asistarea si reprezentare in cadrul procedurilor de conciliere și mediere a partilor in legatura cu diferendele patrimoniale sau nepatrimoniale existente intre acestea ( redactarea si transmiterea de notificari, pastrarea legaturii cu ambele parti, organizarea si reprezentarea in cadrul negocierilor dintre parti, redactarea conditiilor si termenilor pentru intelegerea pe cale amiabila a partilor) 

  • asistare și reprezentare într-o gama variată de litigii în materie civilă ( litigii privind proprietatea și dezmembramintele sale, uzucapiunea, litigii izvorând din încheierea și executarea contractelor, anularea clauzelor contractuale, succesiuni, etc.,) 

  • asistarea si reprezentarea in cadrul procedurilor specifice de recuperare a creanțelor: insolvență, acțiuni în pretenții, cereri cu valoare,redusă ordonanțe de plată, asistare clientilor în faza de executare silită) 

bottom of page