DOMENIU DE EXPERTIZĂ

balanta-mic.jpg

Drept Contravențional

ACTIVITĂȚILE NOASTRE ÎN MATERIE DE DREPT CONTRAVENȚIONAL

  • Asistare si reprezentare în vederea formulării și înregistrării pe rolul instanțelor de judecată competente a unei cereri având ca obiect plângere contravențională; 

  • Asistare si reprezentare în cadrul dosarului de instanță, atât cu ocazia judecării cauzei in prima instanta, in cadrul cailor de atac exercitate dar si in faza de executare silită.